Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ZMN  -  Zajamčena minimalna naknada

 

Što je ZMN?

  • ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba

 

Kada se uvodi?

  • siječnja 2014. uvodi se ZMN i ukidaju se slijedeće naknade:

- Pomoć za uzdržavanje (MSPM)

- Opskrbnine (MB)

- Produžena novčana naknada (HZZ)

 

Gdje se može ostvariti?

  • O zahtjevu za ZMN odlučuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja. Dosadašnji primatelji opskrbnina zahtjev za ZMN mogu predati u uredima državne uprave.

 

Koliki je iznos ZMN-a?

  • Iznos ZMN-a za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice (800 kuna), dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

          - za samohranog roditelja: 100 %        800 kuna

          - za odraslog člana kućanstva: 60%     480 kuna

          - za dijete: 40 %                                320 kuna

 

Tko ima pravo na ZMN?

  • Pravo na ZMN ima samac ili kućanstvo ako samac ili kućanstvo:

  - nema u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje

  - nije vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu ZMN-a

  - nije vlasnik osobnog automobila, osim u slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi

  - zadovoljava ostale uvjete propisane odredbama Zakona o socijalnoj skrbi

 

CZSSDS @ 2014.