Open menu

NAJČEŠĆE KORIŠTENI ZAKONI I PROPISI  KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

 

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

- Obiteljski zakon (NN 103/15)

- Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

- Zakon o udomiteljstvu  (NN 90/11, 78/12)

- Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 124/11120/12)

-  Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989/SL SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90) i točka 34. Odluke... (o sukcesiji) »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93.

- Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.

- Zakon o strancima (NN 130/1174/13, 69/17)

- Zakon o azilu (NN 79/0788/10143/13)

- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 137/09, 14/10, 60/10)

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09

- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/11, 78/15)

- Zakon o radu (NN 93/14)

- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13)

- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  (NN 76/14)

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14)

- Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/0641/08130/11106/12)

- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/0786/12)

- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)

- Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17) 

- Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15)

- Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama  (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17)

- Zakon o dadiljama (NN 37/13)

- Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obaveze, upućivanja u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11, 21/12)

- Uredba o metodologiji vještačenja ( NN 67/17)

- Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti (NN 106/14)

- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja (NN 106/14)

- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (NN 106/14)

- Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenju (NN 106/14)

- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi (NN 106/14)

- Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (NN 106/14)

- Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (NN 123/15)

- Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (NN 123/15)

- Pravilnik o obveznom savjetovanju (NN 123/15)

- Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (NN 123/15)

- Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN 123/15)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještaja korisnika te sadržaj obrasca izvješća udomitleja (NN 48/08)

- Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji (NN 48/08)

- Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva ( NN 48/08)

- Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/12, 22/14)

- Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj ( NN 82/02, 22/14)

- Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (NN 28/17)

- Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta ( NN 41/17)

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com