Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

DUGO SELO

Dugo Selo, J. Zorića 3

KLASA: 112-06/21-01/3

URBROJ: 2119-13-01-01-21-18

Dugo Selo, 21. svibnja 2021.

 

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE I INTERVJU U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA  SOCIJALNOG RADNIKA - PRIPRAVNIKA (M/Ž), 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO RADNO VRIJEME OD 12 MJESECI PUTEM MJERE „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

 

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog poziva Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljenog dana 12.05.2021. u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske broj 51/2021, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika(m/ž), 1 izvršitelj na određeno  puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

pozivaju se da dođu u utorak dana 01. lipnja 2021. u 8:30  sati u Veliku vijećnicu Grada Dugo Selo, J. Zorića 1 na testiranje i intervju

 

Po dolasku od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • Koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • Napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje
  • Razgovarati s ostalim kandidatima
  • Na bilo koji drugi način ometati koncentraciju ostalih kandidata

Kandidati koji se ne pridržavaju gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Komisija za izbor neće bodovati.

Izvorišna osnova za testiranje je Zakon o djelatnosti socijalnog rada ( „Narodne novine“, broj 16/2019.) 

Nakon pismenog dijela selekcijskog postupka s kandidatima će se provesti individualni intervju.

Kandidati koji nisu ispunili sve propisane formalne uvjete iz javnog poziva, čije su prijave nepravodobne ili nepotpune ili ne ostvaruju uvjete za sudjelovanje u selekcijskom postupku o tome će biti obaviješteni na svoje osobne e-mail adrese koje su dostavili u natječajnoj dokumentaciji.

 

VAŽNA NAPOMENA:

 - Obvezno je pravilno nošenje zaštitne maske. Ako netko iz zdravstvenih razloga  ne treba nositi 

   masku mora o tome donijeti potvrdu liječnika

-  Prije ulaska u prostor vijećnice obvezna je dezinfekcija ruku 

- Svaki kandidat je dužan potpisati izjavu da nema simptome respiratornih bolesti koji ukazuju na 

   zarazu s COVID-19 (povišenu temperaturu, kašljanje, šmrcanje, glavobolja, kratki dah, umor), da  

   nije bio u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 te da nije u samoizolaciji

- Ukoliko imate navedene simptome ili ste u samoizolaciji molimo Vas da ne dolazite

- Svaki kandidat ispunjava test vlastitom kemijskom olovkom

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com